Supervisie voor mensen met een mensgericht beroep

Doel

Supervisie heeft als doel dat je beter gaat functioneren in je werk.

Wat is supervisie?

Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor waarbij methodisch wordt ingegaan op jouw persoonlijke leervragen ten aanzien van je werk. Het is een vorm van reflecteren op je werkstijl. Het geeft je inzicht in welke situaties je tegen problemen aanloopt, waar dit mee te maken kan hebben, hoe je ermee omgaat en welke alternatieven er zijn. Het vergroot je deskundigheid en bevordert je persoonlijke groei.

In mensgerichte beroepen is de interactie tussen de professional en de zeer gevarieerde omgeving allesbepalend. De relatie tussen de hulpverlener en de cliënt, het team, de leidinggevende en collega-instellingen zijn allemaal verschillend van aard. Maar allemaal zijn zij van invloed op jou als professional, bij jou komen alle interacties samen.

Rendement

Aan het einde van het leertraject ben je goed in staat om je ervaringen in je werk te overdenken, te doorzien en te gebruiken. Je bent je bewust van je mogelijkheden en maakt beter gebruik van je capaciteiten. Dit ervaringsleren leidt tot beter functioneren.

© Copyright 2014