Supervisie voor mensen met een mensgericht beroep

Het supervisietraject

Het supervisietraject bestaat uit:

  • een intakegesprek voor kennismaking en verheldering supervisie-onderwerpen inclusief een vooruitblik op het traject;
  • 10 bijeenkomsten van 1 uur, gepland over een periode van ongeveer 20 weken; bij groepssupervisie is dit 10-15 bijeenkomsten, dit wordt vooraf vastgesteld;
  • een tussentijdse evaluatie (tijdens of na de 5e bijeenkomst);
  • een eindevaluatie (tijdens de 10e en afsluitende bijeenkomst);

Verslag

Van elke bijeenkomst maak je een reflectieverslag. Samen met je nieuwe werkinbreng is dit de input voor de volgende bijeenkomst. Bij groepssupervisie deel je dit reflectieverslag behalve met je supervisor ook met je medesupervisanten.

Vertrouwelijk

In de supervisie(groep) moet vertrouwelijkheid verzekerd worden. Alles wat in het kader van supervisie wordt besproken, wordt buiten dat kader noch door de supervisor noch door de supervisant(en) met anderen gedeeld. De supervisor weet zich gehouden aan de code van geheimhouding van de Landelijke Vereniging Supervisie en Coaching (LVSC).

© Copyright 2014