Supervisie voor mensen met een mensgericht beroep

Methode

Met behulp van een supervisor reflecteer je als supervisant op je denken, voelen en handelen in je werksituatie. Je herkent je eigen vaste patronen en zoekt naar de motieven en overtuigingen erachter. Ook kijk je naar de invloed van deze patronen op je gedrag. Vanuit die reflectie en bewustwording kun je gedragsalternatieven bedenken èn inzetten.

Als supervisor faciliteert Trudie dit proces door methodisch reflectieve vragen te stellen en door jou als supervisant stil te zetten in dit proces.

© Copyright 2014