Supervisie voor mensen met een mensgericht beroep

Individuele supervisie

Het supervisietraject bevat 10 bijeenkomsten die verspreid over ongeveer 20 weken plaatsvinden. Alle bijeenkomsten duren 1 uur en kosten € 75,00 per uur exclusief BTW. Voorafgaand aan het traject vindt de intake plaats, dit gesprek is gratis.

Locaties

In de meeste gevallen vinden de supervisiegesprekken plaats op de locatie van de supervisant of supervisor. In overleg kan daarvan afgeweken worden en kan de supervisant kiezen voor een andere locatie. Als voor deze locatie een huurprijs moet worden betaald, dan worden deze kosten doorberekend aan de supervisant.
Als de supervisant kiest voor een locatie buiten de gemeente Houten, dan worden er reiskosten ad € 0,19 per km exclusief BTW in rekening gebracht. De reiskosten worden dan berekend vanaf het vestigingsadres van Dok89 tot de locatie die de supervisant opgeeft.

© Copyright 2014